abcoude

Startspot.nl

Als startpagina - Bij je favorieten - Eigen startpagina

Dating

» Meer dating!

Aanmelden

Bekijk of de naam nog vrij is en registreer de naam:

.startspot.nl

Overzicht

Vlag van Abcoude

Vlag van Abcoude

Contactgegevens

Contactgegevens

Bezoekadres: Raadhuisplein 3, 1391 CV, Abcoude.
Postadres: Postbus 5, 1390 AA, Abcoude.
Telefoon:0294-28 02 80.
Fax:0294-28 47 01.
E-mail:info@abcoude.nl

Abcoude info

Abcoude info

De huidige gemeente Abcoude ontstond in 1941 door samenvoeging van de gemeente Abcoude-Proosdij en Aasdom met de gemeente Abcoude-Baambrugge en omvat twee dorpskernen, Abcoude en Baambrugge. Het grondgebied van de gemeente bestaat uit een veenlandschap dat wordt doorsneden door een aantal rivieren en stromen. Op en langs de oeverwallen van Angstel en Gein zijn de kernen Abcoude en Baambrugge ontstaan. De geschiedenis van Abcoude voert terug tot 1085 wanneer in een oorkonde van Koenraad - bisschop van Utrecht - voor het eerst wordt gesproken over ’habitatores de Abecenwalde’, ofwel ’de inwoners van Abecenwalde’. Op de grens van het graafschap Holland en het bisdom Utrecht, nu in een iets andere vorm bekend als de scheidslijn tussen de provincies Noord-Holland en Utrecht, lag het slot Abcoude. De oudste vermelding van het kasteel dateert uit 1274, toen het werd verwoest door de Hollandse buurman Gijsbrecht van Amstel. Nadien werd het slot herbouwd. De fundamenten zijn geheel onder het maaiveld verdwenen maar als vorm nog duidelijk te herkennen in het landschap. Recent is een deel van de slotgracht gereconstrueerd. (Bron: Gemeente Abcoude)

Baambrugge info

Baambrugge is een dorp gelegen in de gemeente Abcoude in het noordwesten van de Nederlandse provincie Utrecht. Het dorp is gelegen aan het riviertje de Angstel, hemelsbreed gelegen tussen de Vinkeveense Plassen in het westen en het Amsterdam-Rijnkanaal in het oosten. Baambrugge heeft 1100 inwoners (2007). (Bron:Wikipedia)

Link toevoegen?

Heb je nog een link wat te maken heeft met Aalsmeer? Laat het ons dan weten, stuur een mail.

Specifieke links

Fort Abcoude

Fort Abcoude

Het Fort bij Abcoude is een fort in Nederland en een onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Het fort ligt oostelijk van Abcoude, tussen de Angstel en de spoorlijn Amsterdam-Utrecht, en is in de zomermaanden te bezoeken. Ten noordoosten ligt het Fort Nigtevecht. Het Fort bij Abcoude was het eerste fort dat in het kader van de Stelling van Amsterdam werd gebouwd, waarschijnlijk omdat Amsterdam het meeste gevaar uit het zuiden (Frankrijk) verwachtte. Met de bouw werd in 1884 begonnen. Het ontwerp voorzag in een fort uit baksteen, met aarden wallen. Na een jaar werd de bouw opgeschort, omdat inmiddels de brisantgranaat bekend was geworden. Tegen de explosieve kracht van deze nieuwe granaat was een bakstenen fort niet opgewassen. Er werd een nieuw ontwerp gemaakt, en het fort werd uiteindelijk uitgevoerd in beton, met een bakstenen gevel. Het werd in 1887 voltooid. Plannen om het fort te moderniseren, of zelfs geheel te slopen en te vervangen door een fort volgens een nieuwer ontwerp, zijn nooit uitgevoerd. Het fort is nog vrijwel geheel intact, en is deels in gebruik als clubhuis van een hengelvereniging. Het is opgeknapt door moeilijk opvoedbare jongens, in een project van de Stichting Herstelling. Het was eigendom van de gemeente Abcoude, maar is op 16 mei 2006 overgedragen aan de Vereniging Natuurmonumenten. (Bron:Wikipedia)

Het weer

Specifieke Informatie

Gein

Gein

Het Gein is een riviertje van ongeveer 5 km lengte tussen Driemond en Abcoude. Het verbindt de Gaasp met de Angstel, en loopt ten westen van het Amsterdam-Rijnkanaal. Ter hoogte van Abcoude is onder het Gein het Rien Nouwen Aquaduct gebouwd voor de spoorlijn Amsterdam-Utrecht, ter vervanging van de hefbrug. Het Gein loopt door de Stelling van Amsterdam en vormt daar een onderdeel van. Aan het Gein staan de molens Oostzijdse Molen en Broekzijder Molen. De wijk Gein (de meest zuidoostelijke wijk van Amsterdam), en het metrostation Gein van de lijnen 50 en 54 zijn genoemd naar dit riviertje. (Bron:Wikipedia)

Door Labyrinth i.s.m abcoude.startspot.nl
Hosting en scripting door: MPlay.nl
Er staan 17 links op deze pagina.
Opmerkingen of suggesties?